Trấn Minh Trưởng

Trấn Minh Trưởng là phát triển và người điều hành thương hiệu Trùm Game Mod. Ông được xem là người đặt nền móng của website https://trumgamemod.com với khát khao mang đến cho người Việt Nam một kho game và ứng dụng được MOD lại với nhiều tính năng hay hơn bản gốc.

Thông tin cơ bản

  • Họ & Tên: Trấn Minh Trưởng
  • Năm sinh: 01/01/1980
  • Quê quán: Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Trinh độ học vấn: Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh
  • Chức vụ: CEO/Founder

Sản phẩm GAME – APP MOD Hay nên tải